مباني مشاوره و راهنمايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب عمدتا براي دروس مقدماتي مشاوره و راهنمايي و استفاده اشخاص و رشته‌هايي تدوين شده است كه به دنبال يك برداشت جامع از خدمات مشاوره‌اند. خواننده در اين كتاب با يك بحث كلي و گسترده درباره مشاوره مواجه مي‌شود، نه با برخورد عميقي كه دانشجويان رشته مشاوره طي دوران كسب تخصص خود با آن روبرو مي‌شوند.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما