رهبري شجاعانه (در محيط كار با اقتدار ظاهر شويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رهبران بايد زمان منطقي را براي توجه به نگراني‌ها و احساسات سرمايه گذاري كنند. يا اينكه مقدار غيرمنطقي از زمان را در تلاش براي مديريت رفتارهاي غيرموثر و غيرسازنده به باد بدهند. در گذشته شغل‌ها با ماهيچه‌ها سر و كار داشتند، امروزه با ذهن سر و كار دارند، اما در آينده با دل سر و كار خواهند داشت...

قیمت محصول:

45,000 تومان


نظرات شما