ميراث اينشتين (وحدت فضا و زمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اينشتين، فيزيكدان و دانشمند معروف و خالق نظريه ي نسبيت، براي ايرانيان كاملا شناخته شده است.اين كتاب، تاريخچه ي زندگي اينشتين نيست. در اين باره كتاب‌هاي ارزنده‌ي فراواني نوشته شده است. موضوع مركزي اين كتاب تئوري نسبيت است.ازهمين رو، با گاليله در اواخر قرن شانزدهم ميلادي شروع مي‌شود و با معرفي نظريات دانشمندان در اين باب ادامه مي‌يابد. هدف نويسنده، معرفي نظريه ي نسبيت به زبان ساده و براي عموم است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما