دايره‌المعارف بازي‌هاي ديكته‌نويسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چه غيرحكيمانه است اگر بينديشيم، بازي فقط براي پر كردن اوقات است، بي هيچ هدف و مقصودي. بازي، خوني است در رگ‌هاي زندگي و زندگي پيوسته جاري است. بازي، نقطه آغاز بودن است و آدمي را تا آخرين مرحله حيات، دوست و ياور. بازي، تبلور احساس است در نقطه تلاقي لذت‌ها و سختي‌هاي نفس‌گير زندگي. بازي، لطيف‌ترين و زيباترين مجراست براي انتقال آموزش‌ها، از ساده‌ترين تا دشوارترين آن‌ها. ... و اين كتاب كه اكثر روش‌هاي ارائه شده در آن، در ميدان عمل به تجربه و ارزيابي درآمده‌اند، محصل را (در هر سطحي از تحصيل) در قالب بازي بر سختي‌هاي ديكته‌نويسي غالب مي‌گرداند، او را بر بال‌هاي انديشه مي‌نشاند، در فضاي بيكران نوشتار به پرواز مي‌آورد، به تدريج بر اوج و ارتفاع مي‌افزايد تا در نهايت در سرزمين آگاهي و تسلط، به امر ديكته‌نويسي فرود آورد و او را بر بام موفقيت نشاند.

قیمت محصول:

60,000 تومان


نظرات شما