آموزش انتقادي انديشيدن به كودكان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

برخلاف تصور برخي از افراد كه گمان مي‌كنند انتقادي انديشيدن يعني، منفي‌نگري و عيب جويي كردن، اين گونه انديشيدن نخست متكي بر جستجو، جمع‌آوري و تجزيه تحليل اطلاعات، و سپس ارزشيابي، استدلال و نتيجه گيري از يافته هايشان است. انتقادي انديشيدن به كودكان ياد مي‌دهد: هيجان‌ها و احساس‌هايشان را با روشي مناسب كنترل و بيان كنند، پاسخ پرسش‌هايشان را بيايند، انعطاف‌پذير، مبتكر و كارآمد باشند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما