معماي كوانتومي (فيزيك با آگاهي مواجه مي‌شود)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فيزيك‌دانان در تلاش براي فهم اتم، مكانيك كوانتومي را ابداع كردند، كه موفق‌ترين نظريه علم و زيربناي يك‌ سوم اقتصاد ما است. آن‌ها با دستپاچگي دريافتند كه با اين تئوري‌شان، فيزيك با آگاهي مواجه مي‌شود. مولفين بروس روزنبلوم و فرد كانتر كل اين مسايل را با بياني غيرفني به كمك چند داستان تخيلي و رواياتي در مورد توسعه‌دهندگان تئوري توضيح مي‌دهند. آن‌ها معما‌ي كوانتومي را صادقانه مطرح مي‌كنند، با اين تاكيد كه چه چيزي تفكر است و چه چيزي نيست. توصيف معماي كوانتومي از حقايق كوانتومي تجربي، و تئوري كوانتومي‌اي كه آن‌ها را توضيح مي‌دهد، قطعي است. ولي تفسير اين كه اين‌ها همه به چه معنا هستند به شدت مورد بحث است. ولي هر تفسير فيزيك كوانتومي شامل آگاهي مي‌شود. و بنابراين مولفين به كاوش در خودآگاهي مي‌پردازند و با معماي كوانتومي مواجه مي‌شوند. اراده آزاد و اصل انسان‌گرا به موضوعاتي حياتي تبديل مي‌شوند، و پيوند آگاهي و كيهان كه توسط بعضي از كيهان‌شناسان كوانتومي پيشتاز پيشنهاد مي‌‌شود حيرت‌انگيز است. خواننده به مرزي مي‌رسد كه در آن تخصص خاص فيزيك ديگر تنها راهنماي مطمئن نيست. در عوض حقايق و اشاراتي را ملاحظه مي‌كند كه توسط مكانيك كوانتومي ارائه مي‌شوند و توانايي تفكر براي خود را پيدا مي‌كند.

35,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما