بازيگر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

همه ما زندگي را به عنوان موجوداتي اصيل و معتبر، آغاز كرديم، ولي در فرايند رشد و بلوغ، اين اصالت و اعتبار، دچار آشفتگي، و مي‌توان گفت فراموشي شد. ياد گرفتيم بر اساس انتظارات ديگران از خود، رفتار كنيم. تظاهر كردن و ناديده انگاشتن تظاهر ديگران را ياد گرفتيم. در داستان بشريت، راستي را تبديل به نمايش كرده‌ايم. ولي راستي، در ژرفاي نمايش، در انتظار پرتو افشاني است. زير همه اين نمايش‌ها، راستي، جز همين انسان نيست. شما نير همانند ديگرانء براساس طرح و نقشه زيست‌شناختي حياتء رشد مي‌كنيد. انرژيء معمار يا هنرمند است. انرژيء اهميت دارد و موجب تكامل مي‌شود. شما توسط نيروي توقف‌ناپذير انرژي طراحيء متولدء و تهذيب شده‌ايد. در لحظه آغاز دركء آموزش را شروع كرده‌ايد. حتي در زهدان مادرء ثانيه به ثانيهء به رمز و رازهاي انسان بودن دست يافته‌ايد.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما