هشياري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ناهُشياري (Mindlessness)ء چنان بين مردم رايج است كه كمتر كسي از ما قدر هُشياري (Mindfulness) را مي‌داند و يا از قدرت آن براي تغيير زندگي‌مان بهره مي‌برد. اين كتاب درباره آن آسيب‌هاي جسمي و رواني است كه ما به خاطر ناهُشياري هزينه سنگيني براي آن مي‌پردازيم. علاوه بر اينء در اين كتاب درباره مزاياي هُشياري در رابطه با مديريت موثرترء توجه به گزينه‌هاي گوناگون و امكان عبور از محدوديت‌هاي ذهني توضيح داده مي‌شود. در فصل‌هاي اين كتاب من توضيح مي‌دهم چگونه ناهُشياري ايجاد مي‌شود و نشان مي‌دهم چطور در زمان حال و در رابطه با جنبه‌هاي مختلف زندگي مي توان هُشياري بيشتري داشت. چون پيروي كوركورانه از قواعد و هُشياري برحسب تعريف با هم ناسازگارندء اين كتاب نسخه نمي‌پيچد. بسياري از كساني كه با من در انجام تحقيقات هشياري همكاري داشته‌اند همانند خودم متوجه شده‌اند كه تأمل درباره هًشياري و ناهُشياري نگرش انسان را نسبت به دنيا تغيير مي‌دهد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما