اضطراب (سمينار ژاك لاكان) دفتر دوم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ژاك لاكان چهره‌اي شناخته ‌شده و مهم در تاريخ روانكاوي به ‌شمار مي‌آيد و يكي از تاثيرگذارترين متفكران قرن بيستم است. لاكان در «اضطراب» كه براي اولين‌ بار به زبان انگليسي در دسترس خوانندگان قرار گرفته با ما از ماهيت اضطراب صحبت مي‌كند. او در اين بحث بيان مي‌كند كه اين نوستالژي داشتن ابژه نيست كه موجب اضطراب مي‌شود، بلكه نزديكي به آن است كه در ما ايجاد اضطراب مي‌كند. درس‌هاي لاكان در سال‌هاي 1962 و 1963 در سمينارهايي كه او در بيمارستان سنت ـ آن را ارائه مي‌داد، مبناي مراحل اوليه آموزه‌هاي او را شكل مي‌دهد. در اين كتاب براي اولين‌ بار با صورت‌هاي مختلف و ناشناخته a و در كنار آن توضيح لاكان از مسئله «ميل تحليل‌گر» آشنا مي‌شويم. لاكان با بررسي اين مفاهيم از زواياي مختلف، مخاطبان خود را با دقت زياد به بازه‌اي از موضوعات مي‌برد، موضوعاتي مانند اضطرابي كه بين لذت و ميل قرار مي‌گيرد، انتقال متقابل و تفسير، و خيال‌پردازي و چهارچوب آن. اين نسخه ارزشمند كه كتاب پنجم سمينار ژاك لاكان است، براي دانشجويان و فعالان حوزه روانكاوي و دانشجويان و استادان رشته‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي، ادبيات و نظريه انتقادي جامعه‌شناسي و روانشناسي جالب و قابل توجه است.

68,500 تومان
65,075 تومان

کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما