انديشه و زندگي 2


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شايد اين يك روش نويني براي انديشيدن و عمل كردن و جستجوي‌گري باشد، كه با نگارش مقاله‌هاي كوتاه و مختصر و دور از تشريفات و قالب‌هاي تكراري بي‌روح، در رشد فكري و افزايش آگاهي همنوعان مددي برسانيم، و شايد اين شيوه راهي بگشايد و بن‌بستي بشكند و راه‌حلي و راهكاري پيش آورد، در زمانه‌اي كه برخي از ويژگي‌هاي آن گفته آمد؛ انسان و شهروند امروز نياز به مطالب فشرده و كوتاه و پرمعنا و اصيل و واقعي و مرتبط با زندگي امروز و مسايل و مشكلات آينده دارد. بشر امروز، محتاج آگاهي و معنايابي و حقيقت‌طلبي و فضيلت‌پژوهي است، تا بتواند عملا از آثار آنها در زندگي و پيشرفت و رشد خود از آنها بهره‌مند شود و در تعالي و ترقي خود از آن آگاهي‌ها و حقايق‌ها و واقعيات، مدد جويد.

قیمت محصول:

17,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما