مديريت و آموزش فكر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده معتقد است در دنيايي كه به سرعت در حال تغيير و تحول است، تفكر ما براي برآوردن انتظاراتي كه از ما مي‌رود بسنده نيست. وي در اين كتاب روش‌ها و راهكارهايي عملي براي بهبود شيوة تفكر ارائه مي‌دهد. عنوان برخي مطالب كتاب به اين شرح است: مهارت حرفه‌اي در درست فكر كردن، تفكر جانبي، اطلاعات و تفكر، احساسات و ارزش‌ها، فكر كردن و انجام دادن، فكر كردن به نحو سنجيده و عامدانه.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما