خلاقيت و نوآوري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مقدمه‌اي است بر بحث خلاقيت و نوآوري، كه سعي مي‌كند مفاهيم پايه‌اي آن را به زباني ساده به شما آموزش بدهد. خلاقيت، مفهومي است كه هم دانش و هم شكلي از تجربه است كه هر فردي مي‌بايد با آن عميقا درآميزد، تا پديده خلاق به وجود آيد. اگر قوانين خلاقيت را بياموزيم و آنها را درك نماييم و در زندگي روزمره به كار بگيريم، راه مكاشفه‌گري را شروع كرديم. نوآوري، از قدم‌هاي كوچك و ساده شروع مي‌‌شود كه قطعا شما را به آفرينش‌گري بر روي زمين تبديل خواهد كرد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما