انحطاط و فروپاشي امپراتوري روم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«مجموعه تاريخ جهان» مي‌كوشد چشم‌اندازي گسترده و ژرف از سير تاريخ عرضه كند. اين مجموعه با ارائه زمينه‌هاي فرهنگي رخدادهاي تاريخي، خواننده را مجذوب خود مي‌سازد. «مجموعه تاريخ جهان» انديشه‌هاي سياسي، فرهنگي و فلسفي تاثيرگذار را در گذر مشعل تمدن از بين‌النهرين و مصر باستان به يونان، روم، اروپاي قرون وسطي و ديگر تمدن‌هاي جهاني تا روزگار ما پي مي‌گيرد. اين مجموعه نه تنها براي آشنايي خوانندگان با مباني تاريخ تدوين شده است، بلكه همچنين در پي آگاه ساختن آن‌ها از اين واقعيت است كه زندگي‌شان بخشي از سرگذشت كلي انسان‌هاست. هر جلد از اين مجموعه برداشتي جامع و روشن از يك دوره مهم تاريخي را به خواننده ارائه مي‌كند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما