خويشتن به ذهن مي‌آيد (ساختن مغز آگاه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«هر كتابي به دليلي نوشته مي‌شود، و اين كتاب به اين دليل نوشته شد كه كار را از سر بگيرم. بيش از سي سال است كه درباره مغز و ذهن انسان مطالعه مي‌كنم، و پيش از اين، در مقاله‌ها و كتاب‌هاي عملي، درباره آگاهي مطالبي نوشته‌ام. اما به مرور از برداشتي كه از اين مسئله داشتم ناخشنود شده‌ام، و تامل در مورد يافته‌هاي پژوهش ديدگاه مرا تغيير داده است، به‌خصوص در مورد دو موضوع: خاستگاه و طبيعت احساس‌ها، و ساز و كارهاي موجود در پس ساخت خويشتن. اين كتاب تلاشي است براي بحث و بررسي ديدگاه‌هاي كنوني در مورد اين دو موضوع (...) و پراختن به دو پرسش. نخست: مغز چگونه ذهن را مي‌سازد؟ دوم: مغز چگونه آن ذهن را آگاه مي‌كند؟»

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: