درآمدي بر نجوم ‌پزشكي در مكتب طب ايراني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب تلاشي براي معرفي يكي از ابعاد ناشناخته هنر درمانگري ايراني اسلامي است كه مي‌تواند هم براي طبيبان مكتب طب ايراني و هم براي محققان و پژوهشگران حوزه تمدن اسلامي جذاب باشد. رويكرد علم احكام نجوم به پزشكي، موضوعي است كه تاكنون تأليف مستقلي در آن صورت نگرفته است و اين كتاب نخستين گام در معرفي آن است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما