مهربان‌تر باشيم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر حاوي داستان‌هايي واقعي از تجربه‌ي مهرباني است كه در سال 1993 در آمريكا به چاپ رسيده و بازتاب گسترده اي كه در پي داشت باعث شد يكي از اساتيد دانشگاه بيكرزفيلد در كاليفرنيا يك واحد درسي ويژه را به تمرين محبت بي‌چشمداشت اختصاص دهد كه خود موجب جاري شدن سيل ديگري از داستان‌هاي واقعي درباره مهرباني شد و اين تفكر همچنان در حال گسترش است.

قیمت محصول:

23,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: