محافظت از كودكان در برابر قلدري و پيامدهاي آن


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

قلدري معضلي است براي بهداشت رواني كودكان در محيط مدرسه و بيرون از آن. پيشگيري از قلدري و محافظت از كودكان و نوجوانان در برابر فرد قلدر از جمله عوامل بازدارنده عواقب قلدري يعني رفتارهاي ضداجتماعي و بزهكاري در آيندهء پرخاشگريء فكر كردن به خودكشي يا اقدام به آنء قانون‌شكنيء و اعتياد به شمار مي‌رود. علاوه بر اينء امكان دارد قرباني قلدري خودش هم با فرد ضعيف‌تر از خود قلدري كند. تاثيرات جدي كوتاه‌مدت و بلندمدت قلدري بر سلامت جسمي و رواني كودك را نبايد دست كم گرفت. در كتاب محافظت از كودكان در برابر قلدري و پيامدهاي آنء براساس تحقيقات نوين پديده اجتماعي و رواني پيچيده قلدري و ناظراني كه به ندرت براي رفع قلدري اقدام مي‌كنند بررسي شده است. رويكرد كتاب توانمندسازي دانش‌آموزان براي مقابله با گسترش قلدري و جلوگيري از بروز عواقب آن است. عوامل محافظتي در برابر قلدريء كه در اين كتاب مطرح شده‌اندء مضطرب و افسرده نشوندء هم مدافع ضعيفان باشند و هم خودشان قلدري نكنند.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما