جنگجوي عشق


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رنج ما را دو تكه مي‌كند. وقتي كسي كه رنج مي‌كشد، مي‌گويد: « خوبم... خوبم...» به اين دليل نيست كه حالش خوب است. براي اين است كه خود درونش به خود بيرونش فرمان داده كه واژه «خوبم» را به زبان بياورد. او حتي گاهي اوقات اشتباهي مي‌گويد: «خوبيم». ديگران فكر مي‌كنند كه خودش و اطرافيانش را مي‌گويد، ولي اين‌طور نيست. او دو تكه خودش را مي‌گويد: خود آسيب ديده و خود نماينده‌اش. نماينده‌اي كه براي مصرف عمومي مناسب است! رنج، يك زن را دو تكه مي‌كند تا كسي را داشته باشد كه برايش درد و دل كند، كسي كه در دل تاريكي كنار او بنشيند، حتي وقتي ديگران - همگي - تنهايش بگذارند.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما