استادي عشق (راهنمايي كاربردي براي هنر رابطه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در دوران خردسالي، وقتي با كسي مشكلي داريم، خشمگين مي‌شويم. به هر دليلي كه باشد، خشم مشكل را پس مي‌راند و ما به نتيجه دلخواهمان دست مي‌يابيم. وقتي دوباره با مشكلي روبه‌رو مي‌شويم، مي‌دانيم اگر خشمگين شويم، مشكل عقب‌نشيني مي‌كند. بنابراين، پي‌درپي تمرين مي‌كنيم تا استاد خشم شويم. براي استاد شدن در عشق، بايد عشق را تمرين كنيم. هنر برقراري ارتباط نيز مهارتي كامل است و تنها راه رسيدن به مرتبه استادي، تمرين است. بنابراين، مهارت پيدا كردن در روابط با تمرين به دست مي‌آيد و به مفاهيم ذهني و دست يابي به دانش بستگي ندارد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما