پويايي گروه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كنش‌ها، و هيجانات به افراد را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن گروه‌هايي كه درآن‌ها عضويت دارند بشناسيم. جامعه نيز چيزي نيست مگر مجموعه سازمان‌يافته‌اي از گروه‌ها كه سنت‌ها و هنجارها را به افراد منتقل مي‌كند. هم‌چنين بخش‌اعظم كارهاي دنيا نيز در چهارچوب گروه‌ها صورت مي‌گيرد. در ضمن انسان‌ها تمام زندگي خود را در گروه‌ها مي‌گذرانند و طرز ارتباط با ديگران را در گروه‌هايي چون خانواده و گروه هم‌سالان مي‌آموزند. توجه به اين نكات ما را ملزم مي‌كند كه در خصوص پويايي گروهي اطلاعات بيشتري كسب مي‌كنيم. كاري كه دانلسون فورسايت در اين كتاب به خوبي از عهده آن بر آمده است. وي در كتاب مشهور پويايي گروه كه جزء كتاب‌هاي دانشگاهي معتبر است همين اطلاعات را به ما مي‌دهد. برخي از مطالبي كه در اين كتاب مي‌خوانيد عبارتند از: علم پويايي گروه، بررسي گروه (روش‌هاي تحقيق در پويايي گروه)، فرد و گروه، پيوستن به گروه و خارج شدن از گروه، ساختار گروه، عملكرد گروه، رهبري گروه، روابط ميان گروهي، محيط گروه، گروه‌ها و تغيير

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما