مهندسي درون (طراحي سرنوشت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب ساد گرو به عنوان يك گرو (معلم معنوي)، هيچ اصول و آئيني براي آموزش، هيچ فلسفه‌اي براي انتقال و هيچ باوري براي انتشار به شما ندارد. زيرا راه‌حل تمامي آفت‌هايي كه به جان انسان افتاده را در «تغيير ـ خود» مي‌داند. وي معتقد است كه «تغيير ـ خود» و دگرگوني واقعي آن، از طريق اصول اخلاقي، فلسفي، نظري و يا تغيير دادن رفتارهاي روزمره به‌وجود نمي‌آيد بلكه تنها از طريق تجربه كردن محدوديت‌هاي طبيعي انسان كه در وجود همه ما هست، نائل مي‌شود. او اين نوع تغيير دروني را مهندسي درون نام‌گذاري كرده است. هدف اين كتاب، كمك به شما براي لذت بردن از خودتان است. براي وقوع چنين امري، اين كتاب دست به موعظه و اندرزگويي نمي‌زند، آموزشي هم در كار نيست، حكم و قاعده‌اي را نيز به‌ كار نمي‌بندد بلكه فقط راه را نشان مي‌دهد. اگر زمان آن رسيده تا قدم در راه بگذاريد، اين كتاب راهنمايي‌ست تا راه‌تان را پيدا كنيد و سرنوشت‌تان را طراحي كنيد.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما