مشاوره شغلي و حرفه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از نيازهاي اصلي انسان كسب اطلاعات شغلي است. براي آشنايي با مشاغل كه جزء مهمي از بلوغ حرفه‌اي محسوب مي‌شود، كسب اطلاعات شغلي است كه براساس اصول جالب ساختن اطلاعات، مسئوليت‌پذيري مراجع و ارائه الگو براي رفتارهاي مناسب انجام مي‌شود. هدف مشاور شغلي كمك به مراجع براي تصميم‌گيري صحيح شغلي است. هدف‌هايي مانند آگاهاندن، سازمان ‌دادن و ايجاد انگيزه را نيز شامل مي‌شود.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: