مديريت لحظه به لحظه (به همراه پيشنهادهاي عملي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه مديريت زمان و مكان، مديريت مالي و تجاري و ارتباطات از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. زندگي يك مقوله پيچيده به نظر مي‌رسد و مردم به دنبال آن هستند كه در اداره تمام ابعاد زندگي‌شان يك راهنما داشته باشند. متخصصين مديريت زمان و مديران شركت‌هاي صنعتي كه با «دادا جي. پي. واسواني» در ارتباط هستند از او خواسته‌اند تا درمورد موضوع مديريت نظرات راهبردي‌اش را به تحرير درآورد. با وجود افراد متخصص در علم مديريت بازرگاني، مقوله مديريت زندگي يك بحث متفاوت است. در زندگي مسائل مهم‌تر و عميق‌تري از سود و زيان، موفقيت و شكست، خلاقيت و كارآيي، رقابت، مسئوليت و اشتراك منافع وجود دارد.

قیمت محصول:

64,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما