فرانتس كافكا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرانتس كافكا را روايتگر جهان مدرن مي‌خوانند، جهاني كه او آمدنش را از پيش ديد و در رمان‌ها و داستان‌هاي كوتاهش آن را با چنان دقتي توصيف كرد كه مايه حيرت همگان شد. سال‌ها از مرگ كافكا مي‌گذرد، اما انسان اين عصر همچنان گرفتار راهروهاي پرپيچ و خم ديوان‌سالاري است و هنوز هم تقه‌هايي نابهنگام را مي‌شنود كه بر درها زده مي‌شود و خواب‌زدگان را به خود مي‌خواند. اين كتاب حاصل نگرشي است موشكافانه به زندگي و آثار فرانتس كافكا، گذري است از دوران كودكي تا آخرين دقايق عمر او و نگاه مشتاق و سوزان وي را از نخستين روزها تا واپسين دم دنبال مي‌كند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما