قوانين زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آنچه در اين كتاب خواهيد يافت معرفتي عمومي، قديمي و نيكوست. هيچ‌چيز در اين كتاب نيست كه شما آن را ندانيد. اين كتاب يك مكاشفه نسيت، فقط يك يادآوري است تا به شما يادآوري كنيد قوانين زندگي در اين جهان بديهي و ساده‌اند،‌ پس آن‌ها را به كار گيريد؛ زيرا كارسازند. اين كتاب تنها راجع به احساس دروني شماست؛ اينكه چطور بر اطرافيان تاثير مي گذاريد، چگونه دوست، همسر، پدر يا مادري هستيد، چه تاثيري بر جهان داريد و چه اثري از خود بر جاي مي‌گذاريد. همه ما خود هر روز انتخاب مي‌كنيم فرشته‌خو باشيم يا حيوان‌صفت. قوانين زندگي به شما كمك مي‌كند تا فرشته‌خو باشيد، ولي اين امر اجباري نيست.

قیمت محصول:

54,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما