استادي زندگي (راهنماي تولتك براي آزادي فردي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بيرون مكزيكوسيتي، مجتمع هرم باستاني تئوتيهواكان قرار دارد كه مطابق سنت شفاهي خانواده روئيز، مركز معنوي افراد تولتك است. به مدت بيش از بيست سال، دون ميگوئل روئيز جونيور به تئوتيهواكان سفر كرده تا درباره‌ي راز و رمزهاي قدرتمند يافت شده در آنجا به ديگران آموزش بدهد. در كتاب استادي زندگي، روئيز توضيح مي‌دهد كه چگونه هرم‌هاي مقدس و پلازاهاي تئوتيهواكان به عنوان ايستگاه‌هاي نمادين در مسير تحول جنگجويان تولتك عمل مي كنند آن‌هايي كه در آموزه‌هاي تولتك را در زندگي خود به كار مي گيرند تا در جنگ دروني عليه نيروهاي اهلي‌سازي، ترس و قضاوت خود پيروز شوند. در همان حال، او شما را در سفر دروني خودتان هدايت مي‌كند. به‌ شما كمك مي‌كند قدرت دگرگون كننده‌ي دست اول آموزه‌هاي تولتك را بدون نياز به ترك منزلتان، تجربه كنيد. اين تمرين‌هاي عملي و تعمق‌هايي كه به اشتراك مي‌گذارد، طراحي شده‌اند تا به شما كمك كنند هم اكنون، آرامش و آزادي فردي را در زندگي خودتان پيدا كنيد. سفرتان منتظر است.

63,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما