مديريت پروژه به زبان آدميزاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در تجارت‌هاي جهاني امروز كه زمان و هزينه از ضروريات هستند موعدهاي كوتاه و انتظارات قاطع ديگر عادي شده است، پس لازمه‌ي موفقيت چيست؟ اين كتاب راهنمايي است عملي كه شما را با اصول مديريت پروژه آشنا مي‌كند و شيوه‌ي عملي كردن آن‌ها را به شما ياد مي‌دهد تا بتوانيد پروژه‌ي خود را از آغاز تا پايان با موفقيت مديريت كنيد.

قیمت محصول:

49,500 تومان


نظرات شما: