كمرويي خجالت جسارت و ابراز وجود


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به جز در بعضي از شغل‌ها و به هنگام خواب، اكثر اوقات زندگي ما در رابطه با ديگران مي‌گذرد و اساسا آدمي فقط در بودن با ديگران است كه خود را ساخته و بارور و متعالي كرده و در يك كلام، معني پيدا مي‌كند. به لطف پيشرفت‌هاي علمي و تكامل عقلي و عاطفي انسان، دايره دشمن و غيرخودي‌ها روز به روز كوچك‌تر مي‌شود و به معني واقعي جهان به يك دهكده بزرگ تبديل شده است. به دليل استفاده نادرست و درست از تكنولوژي، مفهوم و شكل روابط انساني دست‌خوش تغييرات زيادي شده است كه نمونه آن محدود شدن روابط بين فردي به دليل افراط در استفاده از كامپيوتر و تلفن است و به همين دليل شيوع كم‌رويي و خجالت و اضطراب اجتماعي در اكثر جوامع رو به افزايش است. كمرويي و انواع اضطراب اجتماعي ريشه در برخي از باورهاي غلط و نادرست و فقدان مهارت‌هاي اجتماعي دارد و در اين كتاب سعي شده است تا به زباني ساده راه‌كارهاي عملي و علمي براي اصلاح اين اختلالات ارائه شوند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما