مصاحبه تشخيصي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب به سه بخش تقسيم مي‌شود. در بخش اول مباحث كلي رويكردهاي اساسي به انجام مصاحبه و نيز آزمايش وضع رواني بيمار مورد بحث قرار گرفته. بخش عمده كتاب فصل 2 و 3 اخثصاص داده شده به استفاده از مصاحبه باليني جهت تشخيص اختلالات بيماران رواني و گروه‌هاي ويژه.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما