نردبان جادويي براي رسيدن به موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همان‌طور كه هفده عامل موفقيت در كتاب نردبان جادويي براي رسيدن به موفقيت قانون موفقيت را توضيح داده‌اند، كليه‌ي شيوه‌هاي معروف تحريك ذهن را هم ارائه مي‌دهند تا فرد بلندهمتي و شهامت لازم براي دستيابي به هدف را هم به دست آورد. از نظر نويسنده، اين‌كه فرد مسوليت بيشتري بپذيرد، بيشتر موفق خواهد شد كافي نيست. هدف او اين است كه به فرد محرك ذهني مفيد، يا منبع الهام دهد تا در او بلندهمتي و همچنين انگيزه‌اي ايجاد شود كه از بلندهمتي خود بهره ببرد. در طول زندگي 95 درصد انرژي افراد دست‌نخورده باقي مي‌ماند. هدف اصلي فلسفه موفقيت ايجاد انگيزه‌هايي است كه اين 95 درصد انرژي دست‌نخورده ذهن را فعال كنند تا به كار گرفته شوند. چگونه مي‌توان چنين كرد؟ اين تغيير با ايجاد انگيزه قوي در ذهن كه به عمل منجر شود. با تحريك ذهن از طريق تماس با ذهن‌هاي ديگر و وادار كردن آن به ارتعاش در سطحي بالاتر ممكن است.

قیمت محصول:

16,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما