انتقال متقابل بهينه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هدفم از اين مفهوم‌سازي جديد كه نامش را انتقال متقابل بهينه گذاشته‌امء پاسخ‌دهي بهينه به بيمار است ولي ابتدا با نشانه گرفتن و پاسخ‌دهي بهينه درمانگر به خودش. در اين كتاب انتقال‌هاي متقابل مختلف دسته‌بندي و امكان بهينه‌سازي تاثير آنها بر درمان معرفي مي‌شوند. برش‌هاي باليني از بيماران خود و از بيماران سوپرويژن گيرندگانم به عنوان مصداق‌هايي از اين دسته‌بندي و همچنين روش استفاده از انتقال متقابل خويش و يا پاسخ‌گويي بهينه درمانگر به خودء آورده شده‌اند تا جان مطلب ادا شود

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما