معماري شادكامي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما به خاطر ميل به ناديده گرفتن احساسات‌مان و بي‌اعتنايي به محيط اطراف و حس متناقض براي تاييد اين نكته كه هويت‌مان تا ميزان زيادي به محل زندگي‌مان بستگي دارد و به همراه آن دست‌خوش تغيير مي‌شود در وضع دشواري قرار گرفته‌ايم. يك اتاق بدشكل مي‌تواند به ترديدهاي ناپايدار بابت نقايص زندگي دامن بزند در حالي كه يك اتاق نورگير با كاشي‌هايي از جنس سنگ آهك و به رنگ عسلي، مي‌تواند نويد اميد بيش‌تري به ما بدهد. اعتقاد به اهميت معماري بر پايه اين ايده قرار دارد كه خوب يا بد، در مكان‌هاي مختلف، افراد متفاوتي هستيم؛ به همين‌خاطر وظيفه معمار اين است كه نشان دهد در وضعيت ايده‌آل چگونه افرادي باشيم...

قیمت محصول:

115,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما