مديريت احساسات (شاه‌كليد موفقيت 7)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لحظه‌اي در اين باره بينديشيد. آيا در اين دنيا چيزي مهم‌تر از كيفيت احساساتي كه از سر مي‌گذرانيد براي شما وجود دارد؟ پاسخ هر كس به اين سوال به گونه‌اي دلخواه خودش است حال براي اينكه متوجه شويد كه پاسخ‌هايي كه به اين سوال داده‌ايد تا چه اندازه درست است اين كتاب را خوانده و به راه حل‌هاي آن توجه كنيد.

قیمت محصول:

21,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما