تعاليم كريشنامورتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مؤلف در اين كتاب خلاصة تعاليم كريشنا مورتي فيلسوف هندي را در باب انواع مسائل و موضوعات زندگي، در مقالاتي موجز و قابل درك آورده است. مقالات به ترتيب تاريخي كه توسط كريشنا مورتي ايراد شده، آمده‌اند. از تاريخ 1927 كه وي اولين سخنراني خود را شروع مي‌كند، تا آخرين سخنراني او كه ده روز قبل از مرگ او- در هفتم فورية 1986- ايراد شده‌اند به ترتيب آمده و حسن اين ترتيب در آن است كه خواننده با جريان تكامل ذهني اين فيلسوف آشنا مي‌شود.

قیمت محصول:

53,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما