فرسودگي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

من سه ساله‌ام، درون اين سن مي‌نويسم، حروف الفبا را برمي‌دارم و كلبه يا برج يا قصري درست مي‌كنم، اگر اين كلبه ديگر مناسب حال من نباشد، يكي ديگر مي‌‌سازم يا پابرهنه به راهرو مي‌روم و در خانه‌اي كه مركب آن را از هر چيز خالي كرده، يكه و تنها در سه سالگي آواز سر مي‌دهم، هرگز از تنهايي تنها نمي‌شوم. همين‌جا توقف مي‌كنم، روي اين تصوير راهرو.

11,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما