افسردگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

افسردگي در قرن جديد گريبان بسياري از جوامع، از جمله كشورهاي پيشرفته صنعتي را گرفته است و در ايران هم يكي از شايع‌ترين اختلالات رواني است. به طوري كه اين اختلال، سرماخوردگي روان‌پزشكي و روانشناسي باليني لقب گرفته است. يكي از عوامل مهمي كه براي افسردگي وجود دارد انديشه ماست، نحوه تفكر ما مي‌تواند دليل بسيار مهمي براي افسردگي باشد، زيرا سلامت و بيماري ما به انديشه‌مان مربوط مي‌شود. اينكه چگونه مي‌انديشيم مي‌توان نحوه ارتباط ما را با خود، ديگران و جهان هستي مشخص كند. زماني كه انديشه از خط منطق خارج مي‌شود، فاصله ما با واقعيت به شدت افزايش مي‌يابد كه نمود آن در بيماري افسردگي است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما