خانواده‌‌درماني (يكپارچگي منظومه‌اي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نويسندگان در كتاب خانواده‌درماني يكپارچگي منظومه‌اي به توصيف فرض‌هاي بنيادي مي‌پردازند كه پايه و اساس دو جهان‌بيني متفاوت را شكل مي‌دهند. همان‌طور كه مشاهده خواهيم كردء هركدام از اين جهان‌بيني‌ها پايه و اساس دو رويكرد كاملا متفاوتء روان‌شناسي «فردي» و خانواده‌درماني «منظومه‌اي» را در پرداختن به امور مراجعان ارائه مي‌دهند. از آن‌جا كه مباني نگرش خانواده‌درماني در فرهنگ‌هاي مختلف متفاوت و اصولا فرض‌هاي آن با اين مباني اساسي كه در جوامع غربي رايج است سازگار نيست. معمولا دانشجويان اين شاخه در نخستين مواجهه با نظريه منظومه‌ها و دانش هدايتگري حس خوبي تجربه نخواهند كرد. با اين حالء يه مرور زمان با زبان متن آشنا خواهيد شد و احتمالا با مفاهيم ارتباط برقرار خواهيد كرد. تا آنجا كه حتي متوجه تغيير ديدگاه خود شويد و تصميم بگيريد وارد عرصه درمان «منظومه محور» شويدء هر چند احتمالا مدتي طول خواهد كشيد.

130,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما