احساسات و هدف‌هاي رويايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

منابع احساسات‌تان كدامند؟ شما منشا تمام احساسات‌تان هستيد، اين شماييد كه احساسات را ايجاد مي‌كنيد. بسياري افراد حس مي‌كنند براي داشتن احساسات مورد نظر و دلخواه‌شان بايد منتظر يك‌سري تجربيات خاص باشند. به عنوان مثال، آن‌ها در صورتي به خودشان اجازه مي‌دهند شادي يا مورد عشق بودن را حس كنند، كه ابتدا يك‌سري انتظارات برآورده شود. من در اين‌جا به شما مي‌گويم كه، شما هر احساسي را كه بخواهيد، مي‌توانيد داشته باشيد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما