گرفتاري‌ها را به فرصت تبديل كنيد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رهبران با چالش‌ها بيگانه نيستند؛ در سال‌هاي اخير تجارت دوره‌هاي تعليق و بيكاري، فروش نوميدانه، هزينه‌هاي مسكن بازنشستگي و ورشكستگي ناگهاني موسسات را تجربه كرده است. در حالي كه اين دوره‌هاي نامطمئن دشوار هستند، فرصت‌هايي را در اختيار رهبران بزرگ قرار مي‌دهند.
كلمات كليدي: كسب و كار، مديريت و رهبري، جيمز كوزس ـ باري پزنر، علي هداوند

3,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما