خردمندي بدن (تمركز بر بدن در عرصه روان‌درماني)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بدن در ذات خود خردمند است اين موضوع مباني فلسفي بسيار محكمي دارد. براي بهره‌برداري از خردمندي بدن بايد از رويه تمركزگرايي استفاده كرد. به عبارتي بايستي به احساسي توجه كنيم كه لحظه به لحظه در ساحت بدن‌مان پديدار مي‌شود. احساسات بدني پايه ومبنايي براي معنا آفريني محسوب مي‌شود. بدن در هر شرايطي با ماست و احساسات لحظه به لحظه خاستگاه بدني و ادراكي دارند. گندلين اين كشف بزرگ را دراختيار ما قرار مي‌دهد. او متوجه شد كه با تمركز بر بدن مي‌توانيم مشكلات‌مان را بشناسيم و با همين شيوه آنها را حل و فصل كنيم. نبوغء نوانديشي و نوآوري گندلين در اين زمينه اثرگذار و شگفت‌انگيز است.

56,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما