ميليونر آبي (حكايت دولت و فرزانگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هر دوراني نيازمند حكايت‌هاي مخصوص به خود است و به ويژه حكايت‌هايي كه بنابر تعريف و بستر «تاييد حقيقتي سودمند هستند». اين كتاب حكايتي اصيل و موثر را به ما ارائه مي‌دهد. حكايتي كه حاوي سودمندترين حقايق است. حقايقي كه بيان مي كنند رفاه مادي و گذران رضايت‌بخش زندگي اهدافي دست يافتني هستند به شرط اين كه اصول موفقيت در زندگي را بفهميم و به آن عمل كنيم.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما