دانستني‌هاي جنسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

و يكي از نشانه‌هاي (دال بر قدرت و عظمت) خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريده تا در كنار آنان (در پرتو جاذبه و كشش قلبي) بيار اميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت (و هر يك را شيفته و دلباخته ديگري ساخت، تا به آرامش و آسايش، مايه شكوفايي و پرورش شخصيت همديگر شويد و پيوند زندگي انسان‌ها و تعادل جسماني و روحاني آن‌ها برقرار و محفوظ باشد). مسلما در اين (امور) نشانه‌ها و دلايلي (بر عظمت و قدرت خدا) است براي افرادي كه درباره پديده‌هاي جهان و آفريده‌هاي يزدان مي‌انديشند.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما