راهنماي كسب قدرت و نفوذ در ديگران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا شما مي‌توانيد در نخستين برخورد با ديگران مطالبي را در ذهن تنظيم كنيد و باب سخن بگشاييد؟ آيا مي‌دانيد كه سخن را بايد از كجا آغاز و در كجا ختم كرد و هر يك از موارد مورد بحث را در كجا و چگونه به كار برد؟ اگر مايليد در نخستين برخورد، فرد مقابل را تحت نفوذ و سيطرة خود درآوريد و احساسات و اعمال وي را در جهت نقطه‌نظرهاي خود هدايت كنيد، اين كتاب تكنيك‌هاي مؤثري براي تأثيرگذاري بر ديگران، مقابله با انتقاد و اعتراض، صدور فرمان روشن و دقيق و محرك، اصلاح خطا، جلب همكاري و حمايت، دقيق شنيدن، مهارت در سخنوري و ... در اختيارتان خواهد گذاشت.

قیمت محصول:

37,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما