بوطيقاي ژيژك (4 مقاله و شرح آن‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب « بوطيقاي ژيژك » شامل چهار مقاله نسبتاً مفصل از ژيژك است كه به بررسي چهار ركن انديشه اين فيلسوف انتقادي معاصر در حوزه فلسفه ، روانكاوي ، سياست و سينما مي‌پردازد . نويسنده اين كار را از خلال ترجمه متن كامل اين چهار مقاله كليدي ژيژك و شرحي بر هر كدام از آنها انجام داده و مفاهيم مغلق فلسفي را به مدد رسانه سينما و با استفاده از گفتمان روانكاوي ساده‌تر و قابل فهم‌تر مي‌كند . در واقع نوعي به كارگيري مفاهيم عامه‌پسند در تشريح مطالب فلسفي . اسلاوي ژيژك در اوايل دهه 1970 همراه ديگر همفكرانش به گروهي از انديشمندان فرانسوي مانند لاكان ، دريدا ، آلتوسر و فوكو علاقه‌مند شدند و شروع به ترجمه و انتشار افكار آنان كردند . سه قطب اصلي دستگاه تحليلي ژيژك سه انديشمند اروپايي يعني هگل ، ماركس و لاكان است . ژيژك فيلسوفي راديكال است كه پارادايم‌هاي ژاك لاكان در روانكاوي ، هگل در فلسفه و كارل ماركس را در سياست در دستگاه فكري منحصر به فرد خود تركيب كرده و پيچيدگي ذاتي آنها را با آوردن مصداق‌هايي از فرهنگ عامه و سينما ساده‌تر كرده است.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما