متفكران بزرگ (مجموعه مدرسه زندگي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب مجموعه‌اي مشتمل بر برخي از مهم‌ترين انديشه‌هاي فرهنگ غربي و شرقي است. اين مجموعه برگرفته از آثار فلاسفه، نظريه‌پردازان سياسي،‌ جامعه‌شناسان، هنرمندان و روان‌نويساني است كه معتقديم حرف‌هاي زيادي براي گفتن به ما دارند. سخت تلاش كرده‌ايم كه ايده‌هاي متفكران اين كتاب را براي خواننده واضح و جذاب كنيم؛ تاريخچه انديشه را كاويده‌ايم تا تفكراتي را در اينجا بياوريم كه معتقديم بيشترين اهميت را براي دوران ما دارند. اين كتاب شامل آثار برگزيده مدرسه زندگي است؛ نمايشگاهي از متفكران هزاره پيشين كه به ما كمك كرده‌اند پروژه فكري‌مان را طراحي و تدوين كنيم. اگر روزي از روزها و سال‌هاي پيش رو، به سراغ متفكران اين كتاب برويد تا به كمك آن‌ها مصائب، تنگناها، لذت‌ها و غصه‌هاي بي‌شمار زندگي روزمره‌تان را بهتر بفهميد، ما به هدف‌مان رسيده‌ايم و موفق شده‌ايم.

142,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما