راهنماي كامل تغييرات و نكات ضروري دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در ماه مي 2013 ويراست پنجم دستنامه تشخيصي و آماري انجمن روان‌پزشكي آمريكا به چاپ رسيد. DSM-5 انجيل روان‌پزشكي و روان‌شناسي باليني محسوب مي‌شود و براي ساير رشته‌هاي روان‌شناسي و حتي رشته‌هايي مثل مشاوره و راهنمايي نيز منبعي از اطلاعات مهم است. در سال 2012 هيأت امناي انجمن روان‌پزشكي آمريكا اخرين تغييرات DSM-5 را تاأييد كرده است.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما