مسئوليت‌پذيري (اتكاي به خود و زندگي پاسخگو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در اين كتاب چند هدف را دنبال مي‌كند؛ يكي آنكه نشان مي‌دهد مسئوليت در قبال خود، راهي براي زندگي در اين جهان است و اين منبعي از نشاط و رسيدن به قدرت شخصي است. ديگر اينكه ما خودمان را خلق مي‌كنيم و هويت‌مان را شكل مي‌دهيم. او مي‌گويد اتكاي به نفس، قبول مسئوليت در قبال خود و توجه به فرديت براي سعادت جامعه لازم و ضروري هستند. خواننده در اين كتاب راهي براي آگاهي و بيداري بيشتر پيدا مي‌كند، بر ميزان انرژي خود مي‌افزايد و پنداره‌اي وسيع‌تر براي امكانات زندگي فراهم‌ مي‌آورد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما