دگرگوني زندگي‌ها (تحولي در روان‌درماني پويشي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«عمق و جنبه كاربردي اين كتاب در پرداختن به هيجانات منحصر به فرد است. زباني سرراست به همراه پرمايه‌ترين توصيفي از هفت مورد درماني كه مي‌توان انتظار داشت. خواننده مي‌آموزد كه چگونه درمانگر در عمل درمان را پيش مي‌برد و بدين ترتيب روان‌درماني را ياد مي‌گيرد. نمي‌توانم كتابي را بيش از اين تحسين كنم. با خواندن آن مي‌توان شيوه پرداختن به هيجانات و تجارب جسماني را آموخت. خواننده از رهگذر توصيفات ملموس و پرمايه درمي‌يابد كه چگونه درمانگر با دفاع بر ضد نزديكي عاطفي و هيجاني، و نيز بر ضد خشم و اندوه انكار شده، كه در بطن بيشتر تجارب و آشفتگي‌هاي آدمي نهفته، رو به رو مي‌شود. درمانگر بدين طريق تجربه مستقيم و تمام عيار اين احساسات دفن شده را ممكن مي‌كند. اثرات درماني مشاهده شده شاهدي است بر اين واقعيت كه تجربه مستقيم هيجانات كليد شفايافتگي در روان‌درماني است.»

81,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما