راهنماي تشخيص بر اساس دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تشخيص‌‌گذاري در حيطه سلامت روان امري حياتي و پيش‌نياز درمان موثر است. كتاب حاضر راهنمايي براي آسان‌تر نمودن فرايند تشخيص‌دهي است. نويسنده تلاش كرده تا با ارائه اصول تشخيصيء به بالينگران كمك كند موانع و شبهات پيش‌رو در امر تشخيص را شناسايي نموده و با اطمينان به تشخيص صحيح دست يابند. افزون بر اينء حين ارزيابي و مصاحبه باليني چنانچه كسب اطلاعات از يك منبع با مشكل مواجه شودء منبع ديگري را پيش‌رو مي‌گذارد. نكات كليدي به صورت دسته‌بندي ارائه شده‌اند كه تركيب و جمع‌بندي اين اطلاعات هدايت‌گر دستيابي به تشخيص نهايي هستندء ضمن اينكه براي تشخيص افتراقي نيز راهكارهاي منحصر به فردي از جمله استفاده از درخت‌هاي تصميم‌گيري و فهرست‌هاي افتراقيء ارائه شه كه بسيار مفيد فايده‌اند.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما