كليدهاي طلايي برخورد با شكايات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

راهنماي سودمندي براي بهبود رابطه با مشتري و در نتيجه بهره‌وري بيشتر از انتقادات آن‌ها. نكات ضروري براي همه كساني كه سعي مي‌كنند از مواجهه با مشتري شاكي اجتناب كنند. هميشه به ياد داشته باشيد كه هر انساني جايز الخطا است.

قیمت محصول:

1,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما